× Repetitieschema  LKO Nieuws Muziek download Algemene Info

Wegwijzer
Voorkeuzemenu leden Snelkeuzeknop voor orkestleden

COVID Protocol

Algemeen zijn bij het protocol de RIVM-richtlijnen 1 leidend. Dat betekent:

 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

 • Was je handen zowel voor de repetitie als na de repetitie bij thuiskomst.

 • Schudt geen handen.

 • Hoest en nies in je elleboog.

 • Zit niet aan je gezicht.

 • Blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, bij verhoging of koorts en of bij plotseling verlies van reuk of smaak

Plaatsing

 • Houdt een onderlinge afstand aan van minimaal 1,5 meter radiaal. Voor fluiten/piccolo’s is dat 2 meter, omdat zij als enige lucht niet rechtstreeks in het instrument blazen maar er overheen. Hierdoor zou een verhoogd risico met betrekking tot verspreiding van aerosols kunnen ontstaan.

 • We markeren voor alle leden de plek waar ze kunnen gaan zitten. Ga dus niet met stoelen schuiven! Als blazers moeten wisselen van positie (van 1 naar 2 en andersom), neem dan je eigen stoel mee.

Hygiëne

 • Er is desinfecterende gel beschikbaar bij binnenkomst van de repetitieruimte.

 • Eet niet tijdens de repetities.

 • Lessenaars dienen voor gebruik gereinigd te worden.

 • Instructies voor blazers:

  • Reinig je instrument regelmatig, bij voorkeur voor en na gebruik. Het doel van het reinigen van het instrument is om het nog aanwezige vocht/condens zoveel mogelijk te verwijderen uit het instrument

  • Voor de opvang van condens vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een blaasinstrument bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek. Instrumenten worden ontdaan van condens vocht boven deze handdoekjes (lekken / uitblazen etc.). De oppervlakte waar condens vocht terecht komt wordt door de bespeler zelf schoongemaakt. De vocht opnemende doek wordt vervolgens door de bespeler van het instrument zelf mee naar huis genomen en gereinigd.

  • `Uitblazen’ geschiedt met zo min mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproeieffect’ ontstaat. In principe doet zoveel mogelijk de zwaartekracht het werk met kleine ‘schudbewegingen’.

Ten slotte:

 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag en bij overtreding van de hygiëne- en afstandsregels, maar vooral…

 • Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze nieuwe situatie. Geef elkaar ruimte om te wennen.

 • Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur.

   


 

1 Het protocol is opgesteld op basis van het KNMO advies